Make your own free website on Tripod.com

Sri Anjaneya Ashtotra ShatNaam Stotram

 1. Aanjaneyo mahaaviro, hanumaan-maaruth aathmajah
  Tatwa-jnana prada-Seetha, devi mudraa-pradaayakah

 2. Ashoka-vanikaa-chcheththa, sarva-mayaa vibhanjanah
  Sarva-bandha vimokthaa cha, raksho-vidhwamsa-kaarakah

 3. Para-vidyaa parihaarah, para showrya vinaashanah
  Para-manthra niraakarthaa, para-yanthra prabhedakah

 4. Sarva-graha vinaashi cha, bhimasena sahaayakrith
  Sarva-dukha-hara-sarva, -lokachaari manojavah

 5. Paarijaatha drumulasthah, sarva manthra swaroopavaan
  Sarva tanthra swaroopi cha, sarva-yanthraath-makah-sthaThaa

 6. Kapee-shwaro mahaa-kaaya, sarva-roga-harah prabhuh
  Bala siddhi-kara sarva,-vidyaa sampath-pradaayakah

 7. Kapi-senaa-naayakashcha, bhavishyath-chathuraananah
  Kumaara brahmachaari cha, rathna-kundala deepthimaan

 8. Chanchala-dwaala-sannaddha, lamba-maana-shiko-jwalah
  Gandarva vidyaa thathwajno, mahaa-bala paraakramah

 9. Kaara-graha vimokthaa cha, shrankalaa bandha mochakah
  Saagaroththaarakah praajno, Raama-doothah prathaapavaan

 10. Vaanarah kesarisuthah, Seethaa-shoka nivaaranah
  Anjanaa-garbha sambhootho, baalaarka sadrashaananah

 11. Vibheeshana priya-karo, dasha-greeva kulaa-nthakah
  Lakshmana praana-daatha cha, vajra kaayo mahaadyuthah

 12. Chiranjeevi Raama bhaktho, daithya kaarya vighaathakah
  Aksha-hanthaa kaancha naabhah, pancha vakthro mahaa tapaah

 13. Lankinee bhanjanah shrimaan, simhikaa praana bhanjah
  Gandha-maadana shailastho, Lankaapura vidaahakah.

 14. Sugriva sachivo dhirah, shooro daithya-kulaanthakah
  Suraarchitho mahaatejaah, Raamachuudaamani-pradah

 15. Kaama-roopi pingalaaksho, vaardhi mainaaka poojithah
  KabaLee-kritha maarthanda,-mandalo vijithendriyah

 16. Raama-Sugreeva samdhaatha, Mai-Raavana mardhanah
  Spatikaa-bho vaagadhisho, nava-vyaakrithi-pandithah

 17. Chathur-baahuh deenabandhur, mahaathmaa bhaktha-vatsalah
  Sanjeevana-nagaaharthaa, suchi-r wagmi dradavrathah

 18. Kaalanemi pramathano, Hari-markata markatah
  Daanthah shaanthah prasannathma, shatha-kanta-mudapahrith

 19. Yogee Raama-kathaa lolah, Seethaanweshana pandithah
  Vajra-daunshtro vajra-nakho, Rudra veerya samudbhavah

 20. Indra-jith-prahitha-amoghah, brahmaasthra-vinivaarakah
  Paartha dwajaagra samvaasee, shara-panjara-bhedhakah

 21. Dasha-baahur-loka-poojyo, Jaambavath-preethivardanah
  Seethaa sametha sri Raama-paada seva-durandharah

 22. Ithy-yevam sri Hanumatho, naamnaam astoththara shatham
  Yah pateth shruyaa nityam, sarvaan kaamaaan avaapnuyaath

Iti Sri Kalikaa rahasye Aanjaneya aashtothara shatha-naama sthothram sampoornam.

Sri Raama-Chandrarpanam-asthu

[_private/misc_ftr.htm]